מה אנחנו עושים?

ייעוץ ופיתוח ארגוני

אנחנו מסייעים לרשויות מוניציפליות לבנות תשתיות ארגוניות ותשתיות ניהוליות מבוססות ואפקטיביות, המאפשרות להן לקדם מערך שירותים מקיף ואיכותי לתושב, ולהביא לשגשוג הרשות.

הייעוד של רשויות הוא לספק יותר שירותים, ובאופן יותר טוב – לתושבים. לצורך מימוש הייעוד, רשויות מקומיות נדרשות לבסס תשתיות ארגוניות וניהוליות איתנות. אנו מלווים רשויות בתכנון, גיבוש והטמעה של תשתיות ארגוניות, ומכוונים להידוק הקשר בין החזון והביצועים הארגוניים. 

תחומי התמחות: 
– פיתוח פלטפורמות איכות: תוכניות עבודה, אמנות שירות 
– טיוב תהליכים, כתיבת נהלים, SLA, מנגנוני בקרה 
– קידום שיטות ניהול וכלי ניהול
– הובלת תהליכי שינוי 
– פיתוח וטיפוח ההון האנושי 
– הערכה, למידה ובקרת תוצאות 
– אבחון ארגוני ואבחון יחידתי
– עיצוב תרבות ארגונית מקדמת מצוינות
– גיבוש חזון, מדיניות ואסטרטגיות
– גיבוש / שינוי מבנה ארגוני ומערך כ"א 

ייעוץ אסטרטגי

אנחנו מסייעים לרשויות להגדיר את הצרכים ארוכי הטווח של הרשות, לפתח אסטרטגיות לקידומן, ולהוביל פתרונות לאתגרים משמעותיים.

עם השנים מתחזקת הציפייה שהרשות המוניציפלית לא תסתפק במתן שירות איכותי, אלא גם תוביל תהליכים אסטרטגיים המיטיבים עם התושבים והמרחב. רשויות נדרשות לענות על שאלות כגון – מהם הכיוונים בהם עלינו לפעול כדי לממש את החזון? כיצד נערך לביסוס העצמאות הכלכלית שלנו? איך נמנף את מגמות השינוי בארץ ובעולם לטובת התושבים שלנו? אלו שיתופי פעולה מרכזיים נדרשים לנו כדי להתקדם? וכו'. אנו מסייעים לרשויות לענות על שאלות מסוג אלו באמצעות מתן כלים חשיבה ותכנון אסטרטגיים.

-תחומי התמחות: 
– מתודולוגיות לגיבוש מיקודים אסטרטגיים.
– איסוף ועיבוד נתונים אסטרטגיים.
– בניית הסכמות.
– רתימת שותפים ובעלי עניין.
– שימוש בכלים מחקריים לבחינה של סוגיות אסטרטגיות.
– פיתוח תחומי תוכן ברמה הלאומית:
– פיתוח אסטרטגיה לקידום אחריות חברתית ברשויות.
– פיתוח אסטרטגיה בהטמעת חוק הנגישות ותפיסת הנגישות ברשויות.
– פיתוח הכשרות לנבחרי ציבור.
– הגשה לפרסי איכות ומצוינות: EFQM, חדשנות מוניציפאלית, אחריות חברתית.

פיתוח ההון האנושי והמרחב הפסיכולוגי בעבודה

אנחנו מסייעים להנהלות, מנהלים ועובדים, לבצע את תפקידם באופן מיטבי, להשיג הישגים מקצועיים-אישיים, ולפעול בתרבות ארגונית מצמיחה ומספקת.

התפתחות אישית-מקצועית של עובדים ומנהלים היא אחד העוגנים המרכזיים לצמיחה הארגונית. ישנם מגוון של כלים וגישות לפיתוח מקצועי; פרטניים, קבוצתיים וגישות חוצות-ארגון. אנחנו משתמשים בידע פסיכולוגי לזהות ולהבין לעומק את הצרכים, המוטיבציות, ותפיסות עבודה של א/נשים בעולם העבודה על מנת לכוון אותם לעשייה מקצועית ומשמעותית.

תחומי התמחות:    
– אימון וייעוץ אישי.
– אימון והנחייה קבוצתית לצוותים.
– קידום יחסי עבודה.
– סדנאות הכשרה במיומנויות ניהול.
– סדנאות הכשרה במיומנויות עבודה.
– פיתוח יחסי עבודה אפקטיביים.
– פיתוח והטמעה של מתודות איכות: צוותי שיפור, למידת עמיתים, קבוצות מיקוד, תהליכי שיתוף ציבור, למידת benchmarking, ניתוח אירועים.
– קידום תרבות ארגונית מאפשרת ומספקת.
– מיפוי עיסוקים ויכולות.

אחריות חברתית ברשויות מוניציפליות

אנחנו מסיעים לרשויות לעצב ולהוביל תפיסה ערכית-חברתית ברשות ולחזק את ההתמודדות עם אתגרים ערכיים בתחום החברתי-הסביבתי-הכלכלי-והאתי. אנו מביאים כלים ומתודולוגיות להטמיע גישה ויישומים של אחריות חברתית ברשויות באופן שיטתי,  מובנה וארוך טווח.

בשנים האחרונות רשויות מקומיות רבות רואות עצמן כאחראיות לקדם ערכים חברתיים וסביבתיים במרחב המוניציפלי.  סוגיות מסוג – שוויון במתן שירות, צמצום פערים כלכלים, מתן הזדמנויות שוות, גיוון קהילתי, קיימות חברתית, שמירה על משאבי טבע ונוף, ועוד רבות – מלוות את העשייה ברשויות. אנחנו מציעים ליווי מקצועי  לרשויות בביסוס ההובלה הערכית, בגיבוש גישה ואסטרטגיות של אחריות חברתית,  ובפיתוח והטמעה של כלים יישומיים באופן שיטתי,  מובנה וארוך טווח.

תחומי התמחות: 
– תוכנית 'מעבר' ברשויות – פיתוח ייחודי.
– פיתוח אסטרטגיה לקידום אחריות חברתית ברשויות מקומיות.
– הגשה לפרסים: פרס השר לאחריות חברתית , פרס איכות מודל ארגוני EFQM, פרס חדשנות מוניציפלית.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן